Massage opleidingen Levensakker

Helende Kracht van het Hart

Helende Kracht van het Hart

Het lichaam is heel puur in het opslaan van informatie. Het kan zich daarin niet mooier voordoen dan het is, het heeft niet de mogelijkheid er een verhaal aan te verbinden zoals we dat met ons hoofd voortdurend doen. Door contact te leggen met het lichaam, door met alle aandacht af te zakken naar de diepte van de klacht kan de ander ontmoet worden in zijn pijn maar ook in zijn essentie.


Dit doe ik d.m.v. lichte aanraking, geleide visualisaties, gesprek, adem- en ontspanningsoefeningen, observatie van het lichaam op houding, blokkades en doorstroming. Deze gesprekken met het lichaam d.m.v. de Helende Kracht van het Hart geven de meest diepe informatie en bieden de krachtige mogelijkheid om te helen. Het is steeds ontroerend om hier de heling tot stand te zien komen. Hier is sprake van echt wezenlijke veranderingen, terugkeren naar je wezensenergie, bevestiging, erkenning, vrijheid.


In een Helend Hart sessie wordt een ruimte geschapen waarin je volledig kunt zijn, zo dat je in contact komt met je eigen informatie. Er wordt contact gemaakt op alle niveaus; lichaam, ziel en geest. Er is contact met de diepste wijsheid en de diepste helende kracht. De inleidende aanraking geeft mij de gelegenheid tot het spreken en luisteren met handen. Handen zijn de beste genezende instrumenten die er zijn, mits ze een verlengstuk zijn van het hart. De aanraking kan een afwisseling worden van fysiek werken, van voelen, communiceren, luisteren, raken.


Door middel van het voelen met mijn handen kom ik in contact met datgene wat er onderhuids, onder de oppervlakte, nog onbewust is en gehoord, gekend en geheeld wil worden. Samen bepalen we dan waar we onze aandacht als eerste op gaan focussen, waarbij het dieper voelen voorop staat, we wisselen ook woorden, gedachten, herinneringen uit. Je bent gewoon bij je volle bewustzijn, je bent niet in trance of iets dergelijks.  Maar omdat je niet in het denken zit, wordt het wel heel anders; het wordt een beleving, een ervaring. Er is veiligheid en mededogen; een diepere verbinding kan worden gelegd; het ego staat minder op de voorgrond. Dan kun je je in je meest kwetsbare gevoelens veilig voelen, je woordeloos verstaan en getroost voelen. Je durft dieper te voelen, naar waar de ziel haar eigen waarheid en weten naar boven laat komen. Met aandacht, adem en aanraking wordt bewustzijn geschonken; helende energie.


Meer info over deze therapievorm: www.connycoppen.nl. Zij heeft hierover een boek geschreven:" De Helende Kracht van het Hart". ISBN: 90-202-4393-4.


coaching

Na een Helende Hart sessie laat ik een ruime tussenliggende tijd voordat een eventuele tweede sessie wordt gepland. Die tijd is nodig om de informatie, de inzichten en de veranderingen te integreren en door te laten gaan in het dagelijkse leven, in de tijd die het lichaam daarvoor nodig heeft.


Soms kan het zijn dat het thema wel duidelijk is geworden,  maar naar verloop van tijd toch blijft terugkeren als een hardnekkig patroon. Als van hieruit de behoefte bestaat definitief afscheid te nemen van dat patroon is een Inverse Wave Therapie een uitstekend vervolg. (Zie verdere uitleg bij Inverse Wave Therapie).


Meestal laat ik aan het eind van de Helend Hart sessie een bloesemremedie uittesten, die feilloos aansluit op de inzichten van deze intense ervaring. Dit is een extra ondersteuning die het geheel de komende weken kracht bij zet en wat mij en jouzelf zal raken. Zie "Ervaringen " op deze website voor enkele verslagen van deze methode.

Activatie Pijnappelklier

Gecertificeerd als Lightworker Overlight Facilitator, opgeleid door Steve en Barbara Rother,  bied ik sinds 2010 de Activatie Pijnappelklier aan.


Geheel uitgevoerd volgens het oorspronkelijke protocol van gechannelde informatie afkomstig van ‘The Group’, een groep entiteiten wiens berichten worden opgevangen door Steve Rother. Exact deze richtlijnen hanteer ik;  precies zoals deze gechannelde informatie in 2010 bij Steve doorkwam en zo voer ik de Activatie uit. De informatie bevat de exacte inleidende voorbereidingen en de heilige symbolen om de Activatie te kunnen voltooien.


Omdat deze activaties steeds hebben kunnen deel uitmaken van mijn praktijkwerk als Lichtwerker-Natuurgeneeskundige, is mijn ervaring al die jaren actueel gebleven. Sinds 2010 zijn er daardoor zeer regelmatig, en vanuit het hele land aanvragen blijven komen en  tijdens de coronajaren nam dit aantal zichtbaar toe. 

Mensen die van ver moeten komen kan ik van harte aanraden een mooie combinatie te maken met een bezoek aan het mooiste natuurgebied van Nederland; Nationaal Park Maasduinen.


Tevens ook erg aan te bevelen om bijvoorbeeld hiermee de heilige energie van de activatie die dag te laten bezinken, alvorens er direct wordt overgegaan op actieve cognitieve activiteiten.


En anders is het aan te bevelen diezelfde dag na afloop het gewoon lekker rustig aan te doen, vooral bij jezelf en in je gevoel te blijven, daarmee heeft het proces gelegenheid tot indalen. 

Op de dag zelf leg ik desgewenst nog even uit hoe de activatie gaat. Jouw voorbereidingen zijn: Lange haren in de nek graag opsteken. (De energetische opening naar de epifyse bevindt zich daar en daar moet ik bij de uitvoering bij kunnen).
Geen sterke geuren dragen zoals parfum of knoflook.

Lees hieronder verder wat activatie van de Pijnappelklier inhoud

Lightworker Pijnappelklier Activatie

Veel mensen hebben al kunnen genieten van deze activatie telkens als die werd aangereikt en hebben de veranderingen als heel welkom ervaren.


Activatie van de pijnappelklier geeft gelegenheid tot transformatie en bewustwording van alle aspecten van je Zijn; lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel. Het ondersteunt, balanceert en ontwikkelt de energie die levensveranderend kan zijn; het vergroot persoonlijke groei en bewustwording. In de oude spirituele scholen kende men het eigenlijke belang van de pijnappelklier wel en men vond manieren om deze klier te ondersteunen in zijn rol bij de transformatie van bewustwording en spiritueel ontwaken.Nu is er een mogelijkheid om een activatie van de pijnappelklier te ontvangen en daarmee je ontwaken op het spirituele pad te vergroten. Zodra de pijnappelklier volledig is geactiveerd helpt het je toegang te krijgen tot de 95% van de hersencapaciteit die volgens de huidige wetenschap ongebruikt is gebleven. Eigenlijk zijn deze gebieden in de hersenen heel actief en staan ook wel bekend onder de naam: de Heilige Kamers, welke ons verbinden met alles verder dan de driedimensionale wereld. Deze hersengebieden bevatten ook onze spirituele gaven.

pineal activation
scan pijnappelklier

Als de Pijnappelklier eenmaal is geactiveerd, zal dat ons leven in veel gebieden beïnvloeden. Het zal helpen om je leven beter af te stemmen met je levensdoel en missie, het zal je mentale en emotionele transformatie ondersteunen, je bewustwording vergroten en je DNA activeren. Als aanvulling op deze snelle uitbreiding van je bewustzijn, ondervinden veel mensen dat ze sneller tot een oplossing komen in thema's als relatie, werk, gezondheid, financiën, etc.De Pijnappelklier oftewel de epifyse zit tegen het dak van de tussenhersenen. Deze klier is zo groot als een erwt. De huidige wetenschap heeft nog niet zo veel duidelijkheid over deze klier. Veel blijft mysterieus. Wel zijn de hormonen serotonine en melatonine ontdekt. En dat de epifyse op een ritmische wisseling van licht reageert. Het is een fijngevoelig regelorgaan dat communiceert dmv o.a. neuronale en elektrische activiteit en een aantal hormonen die psychoactief zijn.

Wat de pijnappelklier uniek maakt zijn de microscopische bolletjes (hersenzandkorrels) in het zachte weefsel van de cellen; die kristallen bestaan uit o.a. calciet. Deze kalkafzettingen en kristallen veroorzaken een blauwig licht in de epifyse en activeren ons telepathisch vermogen. De kristallen zijn als het ware een nieuwe antenne. Zij kunnen elektromagnetische frequenties  zenden en ontvangen; het zijn dezelfde kristallen die werden gebruikt in de originele kristalradio's.  Wanneer de kristallen geactiveerd zijn kunnen mensen onderling meer telepathisch communiceren en ook het contact met je Hoger Zelf wordt erdoor verbeterd.


Het maakt je tevens meer bewust van je eigen multidimensionaliteit. In oudere tijden heeft de pijnappelklier gefunctioneerd als fysiek oog. Nu wordt het in verband gebracht met het derde oog, het 6de chakra en Descartes noemde het de Zetel van de Ziel.


Op dit moment zijn er allerlei spannende ontwikkelingen binnen de mensheid en het universum gaande. We komen vanuit een veld van dualiteit in een veld van trialiteit. In de dualiteit zie je alles als opposities; elkaars tegengesteldheid; je focust je op het contrast en het verschil. Als je in de trialiteit stapt, zijn de contrasten gebalanceerd door een veel groter overzicht wat je hebt door een sterkere verbinding tussen lichaam en ziel en je Hogere Zelf. Deze verbinding wordt tot stand gebracht door de pijnappelklier te activeren.

kristalradio
pijnappelklier

Er vinden momenteel allerlei voorbereidingen plaats op fysiek en geestelijk niveau om ons te helpen meer te kunnen resoneren met de hogere energie frequenties en daardoor meer van ons Hoger Zelf en onze ziel te kunnen huisvesten.Een van deze aanpassingen is reeds aanwezig en kan nu geactiveerd worden. Dit betreft de pijnappelklier, oftewel de epifyse. Door activatie kan de pijnappelklier weer in zijn originele functie terugkeren. Een van de functies van de pijnappelklier is het reguleren van zogenaamde circadian ritmes in het lichaam. Dat zijn de ritmes die belangrijke biologische functies regelen zoals het waak/slaapritme, je biologische klok, seizoensritmes, verouderingsproces, sexuele drive, productie van het groeihormoon. Maar ook  geeft het onze ziel een basis in de illusie van een fysieke tijdslijn; het geeft onze ziel de illusie van tijd, ruimte en de sluier over ons heen. Het verbindt ons met ons Hogere Zelf. Niet voor niets is de epifyse voor veel culturen het begin en eindpunt geweest van onze ziel.


Als de pijnappelklier geactiveerd wordt en je leert er bewust mee om te gaan, is het effect merkbaar in je energiebalans, DNA, je persoonlijke groei, zelfvertrouwen en het geeft je een diepere verbinding met je hogere zelf dan ooit te voren.

Activatie

Er zijn verschillende manieren waarop de pijnappelklier geactiveerd kan worden. De activatie die hier aangeboden wordt is een energetische activatie die gebruik maakt van de kennis van de Gulden Snede. Het is een methode die ontworpen is om de pijnappelklier te activeren en op te laden met het clients eigen energieveld. Dit gebeurt via een plek op de ruggengraat, in de nek, wat een natuurlijke opening vormt en direct toegang verschaft tot de Medulla Oblongata. (Uit het Grieks vertaald: de Mond van God, dit is een onderdeel van de hersenstam, waar de pijnappelklier ligt).


De activatie vindt vervolgens plaats door een Licht activatie. Het Licht van de client wordt direct gereflecteerd door een bewegingspatroon via de oogzenuw. De informatiebron van deze activatie is een doorgegeven informatie en kennis afkomstig van De Group. (Meer informatie hierover en verschenen boeken vindt u op www.lightworker.com). Dit is tevens dezelfde informatiebron waartoe o.a. ook de Inverse Wave Therapie behoord.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als gecertificeerd Medulla Pineal Activation Facilitator mag ik je deze activatie aanbieden. Na een kort introductiegesprek neem je plaats in een zittende houding en kan ik met de voorbereidingen beginnen. Dit zijn een scala aan spierontspannende massagetechnieken die zich vooral concentreren rondom het hoofd- nek- en schouder gebied, gevolgd door energetische afstrijkingen waarna de eigenlijke activatie kan beginnen. De eigenlijke activatie vindt plaats dmv specifieke bewegingspatronen die ik volg terwijl ik achter je rug sta. Hier bevindt zich de Medulla Oblongata, de plek die toegang verschaft tot de opening waar de pijnappelklier te bereiken is. Tenslotte neem ik plaats direct voor je en maak via een indringend oogcontact en specifieke oogbewegingen de activatie compleet. Dit kan in het begin wel n beetje onwennig overkomen, omdat we zo dicht bij elkaar zitten.


De hele procedure vindt plaats in een sessie van 1 uur. De pijnappelklier activatie hoeft maar eenmalig te gebeuren. Kosten: € 90,=.


Voorbereiding

Het is fijn als je die dag geen sterke geuren draagt (sterk ruikende parfum/deo); dat leidt teveel af. Het is tevens fijn als je die dag en de dag ervoor geen knoflook of iets derg. eet. Als je lange haren hebt is het handig om een speldje/ elastiekje mee te nemen om de haren in de nek op te kunnen steken.

epifyse

Resultaten

Een activatie kan van alles teweeg brengen. Het kan levensveranderend zijn. Ik vraag je daarom na ongeveer 10 dagen te bellen of te mailen hoe het met je gaat, of eerder als je vragen hebt. Naast activatie van de epifyse kunnen ook andere klieren geactiveerd worden, echter alleen de epifyse bevat kristallen waardoor de energie van de activatie opgeslagen blijft. Andere klieren bevatten geen kristallen. Als de Pijnappelklier eenmaal is geactiveerd, zal dat ons leven in veel gebieden beinvloeden.


 • Het zal helpen om je leven beter af te stemmen met je levensdoel en missie;
 • Het zal je mentale en emotionele transformatie ondersteunen;
 • Je bewustwording vergroten;
 • Je DNA activeren;
 • Als aanvulling op deze snelle uitbreiding van je bewustzijn, ondervinden veel mensen dat ze sneller tot een oplossing komen in thema's als relatie, werk, gezondheid, financien, etc.;
 • Versneld en verbeterd het proces van innerlijke communicatie, in het begin kan het onwennig zijn en durf je daar misschien zelf nog niet helemaal op te vertrouwen;
 • Je hoort je innerlijke stem beter, het geeft een diepere en sterkere verbinding met je Hogere Zelf;
 • Subtiele en specifieke vormen van telepathie kunnen geactiveerd worden;
 • Activatie geeft ook een Healing;
 • Verbeterd de spirituele verbinding, je ziet beter en helderder hoe je je eigen pad gaat;
 • Multidimensionele ervaringen kunnen worden geactiveerd;
 • Het geeft je een vooruitgang in de menselijke communicatie van de toekomst;
 • Het geeft een bemoediging, een bekrachtiging, het vergroot je zelfvertrouwen;
 • Het effect is voelbaar in je energiebalans.